Loading...

Hon. Fellowship

YearRecipients
2018Prof. Tamonas Choudhuri
2015Dr. Subodh Varshney, Dr.Chetan Kantharia, Dr. Roy Patankar
2013Dr. Indru Khubchandani (USA), Dr. Shailesh Shrikhande,
Dr.Prof.A.K.Khanna, Dr. Verguese Mathai
2012Dr. Arun Rojanasakul, Dr. Adarsh Chavdhary, Dr. Ramesh Ardhanari
2010Dr. Ajay Praful Munshi, Dr. Manmal Manichand Begani
2009Dr. Fumio Konishi, Dr. Kemal Deen, Dr. Sharad Karandikar,
Dr. Rajeev R Das, Dr. Dilip Lunkad, Dr. Ashok Kumar
2008Dr. Ahmad Abdul Hai, Dr. K.S Gopinath, Dr. P.J Shukla
2007Dr. Kum Kum Singh, Dr. Vijay Arora, Dr. M.G Nariani
2006Dr. Kiran M Shah, Dr. Jai Chand Baid, Dr. Shantikumar D Chivate
2004Dr. Saumitra Banerjee, Dr. P.Jagannath