Executive Committee

Executive Committee

Dr. Nisar Chowdri

President - Srinagar

Dr. Kushal Mital

Hon. Secretary - Thane

Dr. Roysuneel

Hon. Treasurer - Mumbai

Dr. Niranjan Agarwal

Imm. Past President - MumbaiDr. Pradeep Sharma

President Elect - Pune

Dr. Fazlul Q Parray

Vice President - Srinagar

Dr. Prajesh Bhuta

Vice President – WestZone - Mumbai

Dr. Satish Midha

Vice President - Ranchi

Dr. C. P. Kothari

Vice President - Indore

Dr. R Kannan

Vice President - Chenna

Dr. Atul Deshpande

Executive Member- Aurangabad

Dr. Tamonas Chaudhari

Executive Member - Kolkata

Dr Kanagavel M

Dr Rajeev Ranjan Das

Dr Shekar Suradkar

Dr. Chetan Kantharia

Dr. Sharad Karandikar

Dr. Varughese Mathai

Dr. Shalu Gupta

Dr. Kumkum Singh

Dr. Janindra Warusavitarne